ข่าวสารก่อสร้าง

ตลาดวัสดุก่อสร้างปี 60

ราคาปูน

คาดว่าในปี 2560 มูลค่าการลงทุนก่อสร้างภาครัฐจะขยายตัวได้ราว 3% จากปีก่อนหน้า

               จากกิจกรรมก่อสร้างที่คาดว่าจะขยายตัวค่อนข้างมาก ทั้งจากการก่อสร้างภาครัฐและภาคเอกชน โดยคาดว่าในปี 2560 มูลค่าการลงทุนก่อสร้างภาครัฐจะขยายตัวได้ราว 3% จากปีก่อนหน้า โดยมีแรงสนับสนุนจากโครงการการก่อสร้างถนน รถไฟฟ้า รถไฟทางคู่ และมอเตอร์เวย์ ส่วนการลงทุนก่อสร้างภาคเอกชนนั้น ยังคงรอสัญญาณการฟื้นตัวจากปีที่ผ่านมา โดยศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB EIC) คาดว่าทิศทางการขยายตัวของการก่อสร้างภาคเอกชนนั้น ขึ้นอยู่กับความชัดเจนของการลงทุนภาครัฐ หากการก่อสร้างของภาครัฐมีความต่อเนื่อง และเป็นไปตามแผน จะทำให้ภาคเอกชนลงทุนตาม ซึ่งจะส่งผลทางบวกต่อทุกอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับวัสดุก่อสร้าง ทั้งปูนซีเมนต์ เหล็ก และกระเบื้องปูพื้น โดยความต้องการบริโภควัสดุก่อสร้างได้รับแรงผลักดันจากการลงทุนโครงการก่อสร้างภาครัฐที่จะขยายตัวทั้งปี 2560 และในระยะกลาง คาดว่ามูลค่าเม็ดเงินลงทุนในกิจกรรมก่อสร้างของภาครัฐจะอยู่ที่ราว 6.6 แสนล้านบาท ขยายตัวราว 3% จากปีก่อนหน้าและจะเติบโตโดยเฉลี่ยถึง 7% ในช่วงปี 2561-2560 
ราคาปูน
ทั้งนี้ ในปี 2560 อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ ในประเทศมีแนวโน้มที่จะเติบโตตามการขยายตัวของเศรษฐกิจ การเร่งรัดจัดทำโครงการสาธารณูปโภคขนาดใหญ่ และการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุน ในขณะที่การส่งออกเริ่มมีสัญญาณที่จะชะลอตัวลง หากการลงทุนก่อสร้างภาครัฐมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องและสามารถสร้างความเชื่อมั่นต่อนักลงทุนภาคเอกชนให้เกิดการลงทุนตามมาได้ จะเป็นปัจจัยสนับสนุนให้ความต้องการบริโภคปูนซีเมนต์ในประเทศในปี 2560 มีแนวโน้มอยู่ที่ 36 ล้านตัน ขยายตัวราว 4% ขณะที่การส่งออกปูนซีเมนต์ไปยังตลาดหลักของไทยอย่างเมียนมาร์ และกัมพูชา มีแนวโน้มที่จะเริ่มชะลอตัว เนื่องจากโรงงานผลิตปูนซีเมนต์ที่ผู้ผลิตของไทยได้เข้าไปลงทุนในประเทศดังกล่าวได้เริ่มดำเนินการผลิตตั้งแต่ปี 2559 ซึ่งจะส่งผลให้ประเทศเหล่านั้นหันมาใช้ปูนซีเมนต์ที่ผลิตในประเทศมากขึ้นและลดการพึ่งพาปูนซีเมนต์นำเข้า อุตสาหกรรมเหล็ก มีแนวโน้มขยายตัวจากความต้องการใช้ที่จะเพิ่มขึ้นจากกิจกรรมก่อสร้าง ทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน อย่างไรก็ตาม ราคาเหล็กมีทิศทางทรงตัวและคาดว่าจะมีความผันผวนค่อนข้างมาก โดยปีหน้า ปริมาณความต้องการใช้เหล็กทรงยาวและทรงแบนจะอยู่ที่ราว 7 และ 11.5 ล้านตัน ขยายตัวประมาณ 10% และ 8% ตามลำดับ อย่างไรก็ตาม ยังต้องจับตามองสินค้านำเข้า เนื่องจากมีแนวโน้มที่จะเข้ามาช่วงชิงส่วนแบ่งการตลาดจากผู้ผลิตในประเทศอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากความต้องการใช้ในประเทศของผู้บริโภคสำคัญอย่างจีนยังไม่ฟื้นตัว ในขณะที่ยังลดกำลังการผลิตได้ช้ากว่าเป้าหมาย 
ราคาปูนถูก
ทั้งนี้ ที่ผ่านมาปริมาณการผลิตในประเทศขยายตัวในอัตราที่ช้ากว่าปริมาณการนำเข้า โดยในช่วงปี 2552-2558 ปริมาณเหล็กทรงยาวและทรงแบน นำเข้าเติบโตเฉลี่ยปีละ 17% และ 13% ตามลำดับ ขณะที่ปริมาณการผลิตภายในประเทศขยายตัวเพียงปีละ 2% และหดตัว 5% ตามลำดับ ส่วนราคาเหล็กคาดว่ามีทิศทางทรงตัวและอาจจะมีความผันผวนสูง โดยความจริงจังของรัฐบาลจีนในการดำเนินการกำจัดกำลังการผลิตเหล็กส่วนเกินและการควบรวมกิจการของผู้ผลิตเหล็กรายใหญ่ในจีนอาจสนับสนุนให้ราคาเหล็กปรับตัวดีขึ้น แต่ราคาที่สูงขึ้นก็จะจูงใจให้ผู้ผลิตกลับมาผลิตมากขึ้นและกดดันให้ราคาปรับตัวลดลงได้ อุตสาหกรรมกระเบื้องปูพื้นปูผนังเซรามิก มีแนวโน้มดีด้วยความต้องการใช้ที่สูงขึ้น โดยมีการก่อสร้างภาคเอกชนเป็นแรงสนับสนุนหลัก อย่างไรก็ตาม กระเบื้องนำเข้าจะยังเข้ามาแย่งชิงส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และกดดันให้ราคามีแนวโน้มลดลง ทั้งนี้ คาดว่าปริมาณความต้องการใช้กระเบื้องปูพื้นปูผนังเซรามิกในประเทศจะสูงราว 247 ล้านตารางเมตร ในปี 2560 เติบโต 9% จากปีก่อนหน้า นอกจากนี้ปริมาณการผลิตมีแนวโน้มขยายตัวตามปริมาณความต้องการใช้ที่เพิ่มขึ้นและยังมีกำลังการผลิตเหลือเพียงพอ อย่างไรก็ตาม การผลิตในประเทศส่วนใหญ่จำกัดอยู่แค่เพียงกระเบื้องเคลือบ ทำให้ผู้ผลิตในประเทศยังต้องเผชิญหน้ากับการแข่งขันจากกระเบื้องนำเข้าราคาถูก โดยเฉพาะจากจีนและเวียดนาม จึงเป็นปัจจัยกดดันให้ราคาขายเฉลี่ยต่อตารางเมตรของกระเบื้องเซรามิกมีแนวโน้มลดลง

ตะลึง! ชดเชย 2,400 ล้าน เวนคืนที่ 450 แปลง

กรุงเทพมหานคร (กทม.) เตรียมก่อสร้างโครงการถนนใหม่“รัตนโกสินทร์สมโภช(ถนนกม.11) – นิมิตรใหม่” ระยะทาง 9 กิโลเมตร ขนาด 8 ช่องจราจร ต่อเนื่องจาก “พหลโยธิน-รัตนโกสินทร์สมโภช”? ?ล่าสุดกทม.?? เตรียม เจรจาปรองดองกับประชาชนที่ถูกกระทบจากการเวนคืน? โดยใช้รูปแบบของไปรษณียบัตรในเดือนกันยายน 2553นี้ ว่าจะเห็นด้วยหรือไม่

ขณะเดียวกันได้ประเมินราคาค่าชดเชยที่ดินแต่ละแปลง คาดว่า จะต้องใช้งบประมาณสูงถึง 2,400 ล้านบาท จากชาวบ้านที่ถูกกระทบเป็นที่ดิน 450 แปลง และสิ่งปลูกสร้างจำนวน 200-300 หลังคาเรือน ซึ่งสำนักการโยธาฯเตรียมเสนอของบชดเชย จากผู้ว่าฯกทม. (ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร) เพื่อเห็นชอบต่อไป ส่วนงบประมาณค่าก่อสร้างจะต้องประเมินอีกครั้ง จากเดิมที่ตั้งไว้ 3,000 ล้านบาท ซึ่งรัฐบาลสนับสนุน 50 % และ กทม.50 % คาดว่าจะดำเนินการได้ในปีงบประมาณ 2554 คาบเกี่ยวงบประมาณปี 2555 ใช้เวลาก่อสร้างประมาณ 2 ปี

อย่างไรก็ดี โครงการนี้เป็นถนนเปิดหน้าดินใหม่ ในโซนตะวันออกของกทม. แม้ว่ายังไม่มีการลงพื้นที่เวนคืน แต่เบื้องต้นเสียงส่วนใหญ่ของ ชาวบ้าน กลับต้องการให้เร่งตัดถนนโดยเร็ว เพราะจะทำให้ที่ดินของเขาจากที่เป็นที่ดินตาบอดกลับมีมูลค่ามากขึ้น เพราะถนนผ่านแปลงที่ดิน และสามารถขายต่อให้กับนายทุนเพื่อพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ได้ อาทิ เช่น นิมิตรใหม่ จาก พื้นที่เกษตรฯ ราคา 7,000- 10,000 บาทต่อตารางวา ปรับขึ้นเป็นกว่า 20,000 บาทต่อตารางวา ส่วนรายที่ต่อต้านจะเป็นทาวน์เฮาส์เล็กที่ถูกเวนคืนที่ไม่ต้องการให้ก่อสร้างเท่านั้น เพราะกระทบต่อการหาที่อยู่ใหม่

แนวสายทางต่อเนื่องจากโครงการก่อสร้างถนนพหลโยธิน (พหลโยธิน50) – รัตนโกสินทร์สมโภช ขนาด 8 ช่องจราจร ระยะทาง 6.55กิโลเมตร ที่จะลงมือก่อสร้างในเร็วๆนี้? โครงการก่อสร้างถนนรัตนโกสินทร์สมโภช-นิมิตรใหม่ ที่ผ่านมาติดขัดปัญหาขาดแคลนงบประมาณมาโดยตลาด ทั้งที่แผนเดิมจะลงมือก่อสร้างในปี 2551 และเปิดการจราจรในปี 2554? แต่กลับไม่คืบหน้า และล่าสุด เมื่อ กทม. เตรียมลงมือก่อสร้างถนนพหลโยธิน-รัตนโกสินทร์สมโภช และต้องการ ก่อสร้างโครงการในส่วนนี้ต่อเนื่อง เพื่อเชื่อมโยงโครงข่ายจราจร เริ่มจากบริเวณจุดสิ้นสุดโครงการก่อสร้างถนนพหลโยธิน-รัตนโกสินทร์สมโภชบริเวณถนนสุขาภิบาล 5 (สายไหม) หรือที่ชาวบ้านเรียกว่าถนนกม.11 จากนั้นแนวสายทางจะตัดผ่านชุมชน ที่ดินว่างเปล่า ผ่านหมู่บ้านร็อคการ์เด้นท์เพลส ตัดทะลุซอยครูเพี้ยนผ่านบริเวณด้านหลังหมู่บ้านแดนทองวิลเลจ ต่อจากนั้นจะไปชนกับถนนวงแหวนรอบนอกด้านตะวันออกบริเวณคลองบึงพระยาสุเรนทร์ คร่อมไปตามคลองสามวาตะวันตก ตัดผ่านท้ายหมู่บ้านเค.ซี.รามอินทรา 1 ซึ่งเป็นทาวน์เฮาส์ประมาณ 10 หลัง แนวสายทางยังวิ่งตรงไปตัดกับถนนหทัยราษฎร์ และไปเชื่อมต่อกับถนนนิมิตรใหม่บริเวณวัดสุทธิสะอาด ข้ามฝั่งไปทางทิศตะวันออก ไปจนถึงจุดสิ้นสุดโครงการนิมิตรใหม่ ถนนเส้นนี้ จะเชื่อมต่อกับถนนวิภาวดีฯ-พหลโยธิน และถนนพหลโยธิน-รัตนโกสินทร์สมโภชยาวไปชนกับถนนนิมิตรใหม่ออกไปทางโซนตะวันออกของกทม.

ถนนเส้นนี้จะช่วยเสริมโครงข่ายจราจรโซนตะวันออก ทะลุเข้าสู่ย่านใจกลางเมืองได้สะดวกรวดเร็วขึ้น ที่สำคัญยังเพิ่มศักยภาพการพัฒนาที่อยู่อาศัยและเชิงพาณิชย์ ได้มากทีเดียว !!!

ที่มา ฐานเศรษฐกิจ 29/07/2553

HOME

 

 

ปูนซีเมนต์,ทีพีไอเขียว,ราคาปูน,ราคาวัสดุก่อสร้าง,วัสดุก่อสร้าง,ขายส่งปูน,ขายส่งวัสดุก่อสร้าง ปูนราคาถูก,ราคาปูน,ราคาปูนซีเมนต์ทีพีไอ,ราคาปูนทีพีไอ,ปูนทีพีไอเขียว,ขายปูนถูก,ขายปูน ขายปูนซีเมนต์,ปูนถูก,ขายปูนซีเมนต์ถูก,ราคาปูนถุง,ราคาปูนถูก,ปูนราคาถูก,ขายส่งปูนซีเมนต์ ราคาส่งปูน,ปูนราคาถูก,ราคาวัสดุ,ก่อสร้าง,ราคากลาง,ราคากลาง วัสดุ ก่อสร้าง กระทรวง พาณิชย์ ราคาอิฐ,ปูนสำเร็จรูป,ปูนฉาบ,ปูนก่อ,ราคาอิฐ,ราคาปูนก่อ,ราคาปูนฉาบ,ราคาปูนก่อฉาบ,อิฐมวลเบา ราคาปูนฉาบอิฐมวลเบา,ราคาปูนก่ออิฐมวลเบา,อิฐมวลเบาCCP,สมาร์ทคอนกรีต,ปูนราคาถูก,ราคาอิฐ บล็อคมวลเบา,บล็อกมวลเบา,สมาร์ทบล็อค,กะรัตสุขภัณฑ์,ก๊อกน้ำกะรัต,ปูนอิฐขาว,ปูนราคาถูก,ราคาอิฐ ราคาอิฐปูนเทา,ราคาปูนก่อจิงโจ้,ราคาปูนฉาบลูกดิ่ง,ปูนฉาบลูกดิ่ง,ปูนก่อจิงโจ้,ปูนลูกดิ่ง,ปูนจิงโจ้,ราคาอิฐ ราคาอิฐมวลเบา,ไม้คอนวูด,คอนวูด,ลอนคู่,ลอนเล็ก,แผ่นเรียบ,ไม้ฝา,ตราเพชร,หลังคาตราเพชร,ไม้ฝาตราเพชร,ถังDOS,คอนกรีตผสมเสร็จ,ทีพีไอ คอนกรีต,ปั๊มน้ำ,ถังดักไขมัน,ถังบำบัดน้ำเสีย,ปูนนก,ปูนนกอินทรี,ปูนอินทรี,ปูนตรานก,ปูนฉาบสำเร็จรูป,ปูนก่อสำเร็จรูป,ปูนถูก,ปูนลูกโลก,ปูนซีเมนต์,ปูนCEMEX,ปูนเซเม็กซ์,ลูกโลกเขียว.ซุปเปอร์ลูกโลก,ปูนลูกดิ่ง,ปูนจิงโจ้,DOS,ถังบำบัดน้ำเสีย,,คอนกรีตผสมเสร็จ,ทีพีไอ คอนกรีต,คอนกรีตผสมเสร็จน่ำเฮง,น่ำเฮง คอนกรีต,น่ำเฮงคอนกรีตผสมเสร็จ,คอนกรีตน่ำเฮง,คอนกรีตผสมเสร็จน่ำเฮง,ราคาน่ำเฮงคอนกรีต,ราคาคอนกรีตผสมเสร็จน่ำเฮง,ราคาคอนกรีตน่ำเฮง,คอนกรีตราคาถูก,ราคาคอนกรีตถูกๆ,คอนกรีตราคาถูก,ขายคอนกรีต,ขายคอนกรีตผสมเสร็จ,ขายคอนกรีตผสมเสร็จราคาถูก