ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ 3 ทีพีไอดำ

฿0.00

รายละเอียด

ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท3 ทีพีไอดำ

ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 3 ตราทีพีไอ (สีดำ) เป็นปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ที่ให้กำลังอัดเร็วในระยะเวลาสั้น (HIGH EARLY STRENGHT PORTLAND CEMENT) ผลิตขึ้นโดยให้คุณภาพของปูนซีเมนต์มีคุณสมบัติถูกต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด ในมาตรฐานอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ มอก. 15 เล่ม 1-2555 ประเภทสาม และมาตรฐานอเมริกัน ASTM C-150 TYPE 3

ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 3 ตราทีพีไอ (สีดำ) เหมาะที่จะนำไปใช้กับงานคอนกรีตที่ต้องการให้รับน้ำหนักและถอดแบบได้รวดเร็ว ใช้ทำผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงทุกประเภท เช่น เสาเข็ม แผ่นพื้น คาน เสาไฟฟ้า ฯลฯ

 

เกณฑ์กำหนดคุณสมบัติทางเคมี ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทสาม
ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม มอก. 15 เล่ม 1-2555 ประเภทสาม
ตามมาตราฐาน
ASTM C 150TYPE III
ปูนซีเมนต์ทีพีไอ(สีดำ) (TYPICAL AVERAGE VALUES)
มักเนเซียมออกไซด์ (MgO) สูงสุดร้อยละ 6.0 6.0 1.2
ซัลเฟอร์ไตรออกไซด์ (SO3) v vv vv vv
เมื่อมี 3 CaO. Al2O3 ร้อยละ 8 หรือน้อยกว่า สูงสุดร้อยละ 3.5 3.5
เมื่อมี 3 CaO. Al2O3 น้อยกว่าร้อยละ 8 สูงสุดร้อยละ 4.5 4.5 3.0
การสูญเสียน้ำหนักเนื่องจากการเผา (Loss on lgnition) สูงสุดร้อยละ 3.0 3.0 1.2
กากที่ไม่ละลายในกรดด่าง (Insoluble Residue) สูงสุดร้อยละ 0.75 0.75 0.30
     เกณฑ์กำหนดคุณสมบัติทางฟิสิกส์
1. ความละเอียด (Fineness) vv vvv vvv vvv
พื้นผิวจำเพาะ (Specific Surface) ตารางเซนติเมตรต่อกรัม ทดสอบด้วย แอร์เพอมีอะบิลิตี (Air Permeability Test Blaine) vv vv vvv
ค่าเฉลี่ยต่ำสุด ตารางเซนติเมตรต่อกรัม v 5200
ค่าต่ำสุดสำหรับตัวอย่างใดตัวอย่างหนึ่ง v 4000
ตารางเซนติเมตรต่อกรัม v
2. ความอยู่ตัว (Soundness) vv vvv vvv vvv
การขยายตัวโดยวิธีออโตเคลฟว์ (Autoclave Expansion) สูงสุดร้อยละ 0.80 0.80 0.01
3. ระยะเวลาการก่อตัว (Time of Setting) ทดสอบแบบไวเคต (Vicat Test) vv vvv vvv vvv
การก่อตัวระยะต้น ไม่น้อยกว่า-นาที 45 45 70
การก่อตัวระยะปลาย ไม่มากกว่า-นาที 375 375 140
4. ปริมาณอากาศในมอร์ต้า (Air Content of mortar) โดยปริมาตร สูงสุดร้อยละ 12 12 5
5. แรงอัด (Compressive Strength) กิโลกรัมแรงต่อตารางเซนติเมตร vv vvv vvv vvv
   1 วันในอากาศชื้น ต่ำสุด 122 122 200
   1 วันในอากาศชื้น 2 วันในน้ำ ต่ำสุด 245 245 300