ปูนซีเมนต์ผสมราชสีห์เขียว

฿0.00

รายละเอียด

ปูนซีเมนต์ผสม ราชสีห์เขียว

ปูนซีเมนต์ผสม (MIXED CEMENT) ที่ผลิตขึ้นให้มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมไทย มอก. 80-2550