ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ราชสีห์แดง

฿0.00

รายละเอียด

ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภทหนึ่ง ราชสีห์แดง

ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภทหนึ่ง (ORDINARY PORTLAND CEMENT TYPE I) ที่ผลิตขึ้นให้มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมไทย มอก. 15 เล่ม 1-2555ประเภท 1ซึ่งสามารถเทียบเท่ากับมาตรฐาน ASTM C 150-07 TYPE I ของประเทศสหรัฐอเมริกา